Fas Soğuk Sac Korunma Önlemi Soruşturması

0
309

“Bilindiği üzere, Fas Sanayi, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından “soğuk haddelenmiş sac ve kaplanmış sac” ithalatına karşı yürütülmekte olan korunma önlemi soruşturması kapsamında Bakanlık, Ek-1’de yer alan 22/10/2014 tarihli DTÖ Bildirimi ile %25 oranında geçici bir önleme hükmedilmiş olup, ülkemiz mezkur önlemden muaf tutulan gelişmekte olan ülkeler arasında yer almaktaydı.

Bu defa, Rabat Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla edinilen bilgiye göre, söz konusu soruşturmaya dair nihai önlem kararı 14/05/2015 tarihli ve Avis puplic No:06/15 sayılı Bakanlık duyurusu (Ek-2) ile ilan edilmiş ve önlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2015 tarihine kadar %22; 01/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında %20; 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında %18; 01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında % 16 ve 01/01/2019 tarihinden itibaren %0 olmak üzere bir nihai önleme hükmedilmiş olup, ülkemiz mezkur önlemden muaf tutulan gelişmekte olan ülkeler arasında yer almamaktadır.” denilmektedir.

Ekler;

1- DTÖ Bildirimi (8 sayfa)

2- Bakanlık Duyurusu (4 sayfa)

http://www.akib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-fas-soguk-sac-korunma-onlemi-sorusturmasi.html