ABD-Anti-Damping Önlemi

0
304

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret daresi (ITA) tarafından ülkemizin yanı sıra Güney Kore menşeli “hat boruları” (line pipe) (7305.11, 7305.12, 7305.19 ve 7306.19 GTİP’li) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruş turmalarının yürütülmekte olduğu bildirilmiş olup, telafi edici vergi soruşturması kapsamındaki ön kararın 20 Mart 2015 tarihinde ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak,