Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ

0
301

14 Haziran 2015 Tarihli ve 29386 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan