Su İhracatı ve Sağlık Sertifikası

0
626

 

Dubai Ticaret Ataşeliği’nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 09.06.2015 tarihli yazıda; Dubai Belediyesi’nin su ithalatında artık Körfez Standartları’nı uygulamaya koyduğu ve gerçekleştirilecek ihracat işlemlerinde 29.01.2003 tarihli ve 13/1/60/2003 no.lu kararın 11inci maddesi uyarınca sağlık sertifikasının ibraz edilmesi gerektiği,

Ayrıca; Dubai’ye yönelik su ihracatında yaşanan sorunlar hakkında Dubai Belediyesi Gıda Kontrol Departmanı ile yapılan toplantı neticesinde,

– İhraç edilecek içme suyu ve kaynak suları için kullanılmak üzere, Ek’li sağlık sertifikasının kullanılması,

– Söz konusu belgeye “kaynak suyunun doğal kaynak suyu olduğu, ısı işlem görmediği ve ilave madde içermediğini” gösteren bir ibare eklenmesi,

– Buna ilaveten ürün ismi, navlun adedi ve ağırlığını içeren bilgilerin sertifikaya eklenmesi gerektiği

hususlarına dikkat edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Kaynak : http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-su-ihracati-ve-saglik-sertifikasi.html