Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Yeni Fiyatları

0
283

11 Eylül 2014 tarih ve 29116 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan değişiklik ile 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesine “TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.l dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ve/veya onaylanması.” şeklindeki (d) bendi eklenmiş olup, Birliğimiz ihracatçılar ve/veya gümrük müşavirliklerine söz konusu belgelerin satış ve onay işlemlerinde yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda, Birliğimizce uluslararası dolaşım belgelerinden;
  • A.TR, Menşe Şahadetnamesi, Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A), EUR-1 ve EUR-MED belgelerinin ihracatçı firmalara (veya gümrük müşavirlerine) satış ve onay bedeli satış esnasında peşinen alınacak olup, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere toplam bedel 2 TL (ikiTürk Lirası) olarak belirlenmiştir.
  • Basitleştirilmiş A.TR ‘ nin satış bedeli ise, yine 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 1 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu hizmetin verilmesinde firmalardan alınacak “Taahhütname” örneği ekte yer almaktadır.

Dış Ticaret Kompleksinde A Blok zemin katta 04 Mart 2015 tarihinden itibaren Dolaşım Belgelerinin satış ve onay işlemleri yapılmaktadır

İlgili Dosyalar

Dosya Adı Dosya Boyutu
Satin Alma Talep Formu.doc 35,00 KB İndir
TAAHHUTNAME_00027801.docx 14,83 KB İndir

Kaynak : http://www.immib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-dolasim-ve-mense-belgeleri-hk.html