DİR Kapsamında Düşük Vasıflı Buğday İthalatı

0
347

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 25.04.2014 Tarihinde yapılan değişiklik ile, DİR kapsamında kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan yemi ihracatına karşılık düşük vasıflı ekmeklik buğday ithalatı öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) kapsamında tesis edilecek işlemlere ilişkin hususların daha önce duyurulduğundan bahisle,

Bu defa; ilgili Gıda Kontrol Laboratuvarları tarafından, söz konusu DİİB’ler kapsamında ithal edilecek buğdayın TS 2974 Buğday Standardı çerçevesinde düşük vasıflı ekmeklik buğday olduğunun tespiti amacıyla yalnızca “Protein ve Zeleyn Sedimantasyon” analizlerinin yapılacağı bildirilmiştir.

Kaynak : http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-dir-kapsaminda-dusuk-vasifli-bugday-ithalati.html