2015/6 Sayılı UMGGB Genelgesi

0
283

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (2015/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği) ve İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (2015/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği) kapsamında yapılan ithalat başvurularında, Enstitümüzce yapılan İthalat Denetimi faaliyetlerinin doğru ve yeknesak bir biçimde yapılabilmesini teminen bazı hususlarda İthalat Denetimleri aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir.

2015/6 Sayılı UMGGB Genelgesi