Dolaşım ve Menşe Belgeleri

0
310


Malumları olduğu üzere, 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan değişiklik ile 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesine “TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.l dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ve/veya onaylanması.” şeklindeki (d) bendi eklenmiş olup, Birliğimiz ihracatçılar ve/veya gümrük müşavirliklerine söz konusu belgelerin satış ve onay işlemlerinde yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda, Birliğimizce uluslararası dolaşım belgelerinden;
  • A.TR, Basitleştirilmiş A.TR, Menşe Şahadetnamesi, Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A), EUR-1 ve EUR-MED belgelerinin ihracatçı firmalara (veya gümrük müşavirlerine) satış ve onay bedeli satış esnasında peşinen alınacak olup, 3 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere toplam bedel 1 TL (bir Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

Söz konusu hizmetin verilmesinde firmalardan alınacak “Taahhütname” örneği ekte yer almaktadır.

Dış Ticaret Kompleksi’nde 04 Mart 2015 tarihinden itibaren Dolaşım Belgelerinin satış ve onay işlemleri yapılmaktadır

Bilgilerinizi rica ederim.

EKLER:
-Taahhütname
-Talep Formu

İlgili Dosyalar

Dosya Adı Dosya Boyutu
Satin Alma Talep Formu.doc 35,00 KB İndir
TAAHHUTNAME_00027801.docx 14,83 KB İndir