2015/7971 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

0
324

4 Ağustos 2015 Tarihli ve 29435 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan aşağıda açılımı yapılan Bakanlar Kurulu Kararı;