Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 4)

0
354

5 Ağustos 2015 Tarihli ve 29436 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan aşağıda açılımı yapılan Bakanlar Kurulu Kararı;

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır İşlemleri) (Seri No: 4)