ABD/Anti-Damping Önlemi

0
271

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “kesiti dikdörtgen veya kare şeklinde olan demir çelikten tüp ve borular” ithalatında 2008 yılından bu yana %0-%41,71 oranları arasında uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında, 2013-2014 dönemine ilişkin yürütülen idari gözden geçirme soruşturmasının ön kararında Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. için %1,02 oranında damping marjının hesaplandığı belirtilmekteydi

Söz konusu yazıda, bu defa 5 Ağustos 2015 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan nihai kararda Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. için hesaplanan damping marjının % 0’a indirildiği belirtilmiş olup, karara http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-0805/pdf/2015-19095.pdf linkinden ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, anılan firmanın önleme konu ihracatının, herhangi bir anti-damping önlemine tabi olmaksızın ABD pazarına girecek olduğu ifade edilmiş olup, diğer firmalarımızın ise önceden hesaplanan marjlara tabi olmaya devam edeceği dile getirilmektedir.

ABD/Anti-Damping Önlemi