Arjantin – İthalat Lisansı Uygulamasının Kaldırılması

0
271

Buenos Aires Ticaret Müşavirliği’nden Ekonomi Bakanlığı’na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 06.08.2015 tarihli yazıda;

Arjantin tarafından 1 Şubat 2012 tarihinden bu yana tüketim ürünleri ithalatında geçerli ‘‘Öngörülen İthalatta Yemin Beyanı” (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importacion DJAI) adlı otomatik olmayan ithalat lisansı uygulamasının, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) içtihadında yer alan muhtelif anlaşmalara aykırılık itirazıyla sırasıyla Avrupa Birliği (DS438), Amerika Birleşik Devletleri (DS444), Japonya (DS445) ve Meksika (DS446) tarafından DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması’na (AHM) taşındığından bahisle, ülkemizin de üçüncü taraf olarak dahil olduğu adı geçen ilk üç ülke tarafından başlatılmış olan Panel süreçleri neticesinde bahse konu uygulamanın ilgili DTÖ anlaşmalarına aykırı olduğu kararına varıldığı; 26 Ocak 2015 tarihinde AHM tarafından Tahkim Organı Raporu ile güncellenmiş Panel Raporu’nun önlemin ilgili DTÖ anlaşmalarıyla uyumlaştırılması tavsiyesi ile kabul edildiği,

Arjantin’de yayımlanmakta olan La Nacion adlı gazetenin 14 Temmuz 2015 tarihli nüshasında yer alan İngilizce gayri resmi tercümesinin bir örneği Ek’te yer alan haberde, anılan ülke tarafından bahse konu uygulamanın Panel kararlarına uyumluluk kapsamında 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle kaldırılacağına ilişkin taahhüdün Temmuz başında DTÖ Sekreteryasına iletildiğinin ifade edildiği; Mezkur haberde ilaveten;

– Öngörülen bu gelişme sonrasında ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla; Arjantin Hükümetinin ayakkabı, tekstil, oyuncak gibi sektörler başta olmak üzere hassas sektörlerin temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, sektörü koruyacak karşılıklı teknik mevzuat düzenlemelerinin (sağlık ve bitki sağlığı, kalite sertifikaları, elektrik güvenlik gereklilikleri vb.) araştırılmasının ve korunma önlemi uygulanması ihtimalleri üzerinde çalışılmasının talep edildiği,

– Arjantin Oyuncak Sanayi Odası Başkanı Furio Matias’ın anılan uygulamaya son verilecek olmasından sektör olarak endişe duyduklarını ve Hükümetin korumacı politikalara devam etmesine ihtiyaçları olduğunu dile getirdiği,

– Arjantin İthalatçılar Odası Başkanı Diego Perez Santisteban’ın ise söz konusu uygulamanın kaldırılsa dahi bir noktada geri döneceği ve buna ilaveten; anti-damping önlemlerinin de uygulanacağını düşündüklerini belirttiği, Arjantin’de Ekim 2015’te gerçekleştirilecek genel seçimlere atıfla farklı siyasi partilerin bu konuyu çözme noktasındaki yaklaşımlarını da takip edeceklerini dile getirdiği hususlarına yer verildiği,

Anılan Müşavirliğimizce yapılan değerlendirmede ise Ekim 2015 tarihinde yapılacak genel seçimleri halen iktidarda bulunan partinin kazanması durumunda yıllardır devam etmekte olan korumacı dış ticaret ve kambiyo politikalarında radikal bir değişiklik olmayacağının düşünüldüğü, ekonomideki borç sorunu ve buna bağlı olarak yaşanan döviz darboğazının durumuna göre, mezkur korumacı politikaların aşamalı olarak azalabileceği veya bunun aksine, korumacılığın devam ettirilmesi noktasında DTÖ mekanizmaları çerçevesinde ticaret politikası önlemlerine daha sık bir şekilde başvurulabileceğinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

İlgili Dosyalar

Dosya Adı Dosya Boyutu
GayriresmiHaberTercumesi.pdf 777,52 KB İndir

http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-arjantin-ithalat-lisansi-uygulamasinin-kaldirilmasi.html