22 23 Ağustos Resmi Gazete Özeti

0
333

22 Ağustos 2015 Tarihli 29453 Sayılı Resmî Gazetede ve 23 Ağustos 2015 Tarihli 29453 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan aşağıda açılımı yapılan Yönetmelik ve Tebliğler;

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/7)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/38)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/39)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/40)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/41)

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/42)

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik

 

resmi-gazete1