İhracat Kredilerinin Faiz Giderlerinin Mahsubu

0
347

Ülkemiz tarımsal ürüıılerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin arttırılması amacıyla, muhtelif Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararları kapsamında ihracatçı firmalarımıza destek sağlanmakta olduğu belirtilmekte olup, Türk Eximbank’tan alına yazıya istinaden,

Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2015/7 sayılı sayılı Kararı ile 10/02/2015 tarih ve 2015/ 1 No.lu “Tarımsal Ürünlerde İhracat iadesi Yardımlarına İlişkin Kararı” ve Ekonomi Bakanlığı tarafindan belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, firmalar adına doğan hakedişlerin, talep edilmesi halinde, Merkez Bankası kaynaklı krediler hariç olmak üzere bahse konu Banka tarafından kullandırılan tüm kredilerin faiz giderlerine mahsup edilebilmesi imkanı tanındığı iletilmiştir.

http://www.itkib.org.tr/default.asp?cid=DUYURU

eximbanklogo