Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik

0
313

İhracat 2007/2 sayılı “Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ” de yapılan düzenlemelere (03/06/2015 tarih 29375 sayılı Resmi Gazete) ilişkin uygulamalar,

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik