Avrupa Birliği / Anti-Damping Önlemi

0
321

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Tayvan menşeli “Paslanmaz Çelikten Yassı Mamuller” (7219.31.00, 7219.32.10, 7219.32.90, 7219.33.10, 7219.33.90, 7219.34.10, 7219.34.90, 7219.35.10, 7219.35.90, 7220.20.21, 7220.20.29, 7220.20.41, 7220.20.49, 7220.20.81 ve 7220.20.89 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına yönelik yürütülen anti-damping soruşturmasında, nihai karara varıldığı belirtilmiş olup,

anılan ülkelerin firmalarına %0 ila %25,3 arasında değişen miktarlarda anti damping önlemi uygulanmasına karar verildiği bildirilmiştir. Konuya ilişkin 27 Ağustos 2015 tarih ve L 224/33 sayılı AB Resmi Gazetesi nüshasına,http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/august/tradoc_153743.def.en.L224-2015.pdf linkinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; mezkur soruşturmada alınan önlemlerin, söz konusu ürünün AB’ye ihracatında firmalarımıza kayda değer bir rekabet avantajı sağlayabileceği Ekonomi Bakanlığınca mütalaa edilmektedir.

Bilgileri rica olunur.

kaynak: http://www.akib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-avrupa-birligi-antidamping-onlemi.html