(ATV ve UTV özel amaçlı araçların GTİP sınıflandırması

0
2664
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 17474625/162.01
Konu : ATV ve UTV
10.09.2015 / 10406778
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza, gümrük idarelerinde ATV, UTV gibi çok amaçlı araçların sınıflandırılmasında tereddütler yaşandığı yönünde bilgiler intikal etmekte olup, bu nedenle söz konusu araçların ayrım kriterleri ve sınıflandırılmasında uyulması gereken mevzuat hükümlerine dikkat çekilmesi gereği hasıl olmuştur.

ATV (All Terrain Vehicle) isimli araçlarda, genellikle sadece sürücünün veya bazı durumlarda sürücünün arkasına bir yolcunun oturabileceği koltuk bulunmakta, sürücü/yolcu koltuğu aracın ortasına konumlanmış durumda, gidon tipi bir sistemle kontrol edilmekte ve bu araçlar eğlence–yarış veya eşya taşıma amaçlı kullanılmaktadır.

UTV (Utility Task Vehicle) isimli araçlarda genellikle camla kaplı olsun olmasın bir ön panel, çevresi metal çubuklardan oluşturulmuş açık bir sürücü-yolcu kabini, iki kişinin yan yana oturabileceği koltuklar, arka kısmında yükleme bölümü bulunmakta ve bu araçlar direksiyon simidi vasıtasıyla kontrol edilmekte insan, eşya taşıma veya özel amaçlı kullanılabilmektedir.

Her iki araç tipi de fiziksel ve teknik özelliklerine göre tarife cetvelinin 87.01, 87.03, 87.04 tarife pozisyonlarında yer alabilmektedir.

Bilindiği üzere; Kombine Nomanklatür (KN) Açıklama Notlarının 8701.90.11 ila 8701.90.90 pozisyonuna ilişkin bölümünde “Bu alt pozisyonlar, aşağıdaki özelliklere sahip, traktör olarak kullanılmak üzere tasarlanan her tür arazi için dört tekerlekli taşıtları-ATV da kapsar” denilerek gerekli şartlar sayılmakta, sonrasında “…Yukarıda belirtilen tüm özellikleri karşılarsa ve 8701 90 11 ila 8701 90 50 alt pozisyonlarına ilişkin Açıklama Notlarına uygun ise, bu araçlar tarım veya ormancılık traktörleri olarak sınıflandırılır. Aksi takdirde 8701 90 90 alt pozisyonunda sınıflandırılır. Yukarıda belirtilen tüm özellikleri karşılamayan, “her tür arazi için dört tekerlekli taşıtları-ATV” 87.03 pozisyonunda sınıflandırılır…” hükmü yer almaktadır.

TGTC İzahnamesi 87. Faslın 2 nolu notunda “Bu Fasıl anlamında traktör; tabirinden, esas itibariyle diğer kara taşıtlarını, cihazları veya yükleri çekmekte veya itmekte kullanılmak üzere imal olunan ve asıl görevlerinin yanı sıra alet, gübre, tohum vb. taşımaya mahsus tertibatı bulunan veya bulunmayan motorlu kara taşıtları anlaşılır.” ifadesi bulunmaktadır.

Bu itibarla;

1. ATV araçları için TGTC İzahnamesi 87. Faslın 2 nolu notu ve KN açıklama notu dikkate alınarak sınıflandırma yapılması,

2. UTV araçları için TGTC İzahnamesi 87. Faslın 2 nolu notu ve 87. Fasıl ilgili pozisyonlarının açıklama notları dikkate alınarak sınıflandırma yapılması,

3. Anılan Kombine Nomanklatür Açıklama Notunun yalnızca ATV’ler için belirlenmiş olması sebebiyle tüm araçlar için bir kriter olarak algılanmaması, gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri