Bilgi ve Belge Talepleri

0
444

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

05.10.2015

Sayı : 35622752 – 622.03 – 113465

Konu : Bilgi ve Belge Talepleri

İlgi : 16.09.20.15 tarihli bilgi Edinme Başvurunuz

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na istinaden Bakanlığımıza yöneltmiş olduğunuz talebiniz çerçevesinde, İthalat Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan başvuruya ilişkin cevap yazısı aşağıdadır.

“Bilgi edinme başvurusu incelenmiş olup, 8483.50.20.00.12 gümrük tarife istastik pozisyonunda tanımlı “Kasnaklar”ın ithaline yönelik ileriye yönelik gözetim uygulamalarında, 12/05/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2011/6 sayılı İthalat Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ hükümlerinin esas alınması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Merve TARHAN

Bakan a.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri.

İlgili Tebliğler :

(Tebliğ No: 2011/03) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2011/06) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ