Gümrük İşlem Süreleri

0
277

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Gümrük İşlem Süreleri dönemsel olarak ölçülmekte ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.