AB/Anti-Damping Soruşturması

0
299

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Hindistan menşeli “Dökme Demirden İnce ve Kalın Borular” (7303.00.10 ve 7303.00.90 GTİP’li) ithalatına yönelik olarak 20 Aralık 2014 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde %15,3-31,2 oranları arasında değişen geçici önlem tatbik edilmesine hükmedildiği bildirilmiş olup, konuya ilişkin 18 Eylül 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshası ekte yer almaktadır.

AB/Anti-Damping Soruşturması