Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri

0
278

Bilindiği üzere İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince ifa edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerine ve Hariçte İşleme İzin Belgelerine ilişkin tüm görev ve sorumluluklar, 01/01/2015 tarihinden itibaren Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine devredilmiştir.

Ancak, bazı üyelerimizin Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili dilekçelerini “Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğüne” yerine “Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine” hitaben yazdıkları görülmektedir.

Bu itibarla, Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri kapsamında yapılacak her türlü işlemle ilgili dilekçe ve yazışmaların “Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine” değil, “Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğüne” hitaben yazılmasına azami özen gösterilmesi gerekmektedir.

http://www.egebirlik.org.tr/duyurular.asp?Sektor=&HID=9839504392015109163914