İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

0
381

İhraç ürünleri ambalajlamada kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmamaları sebebiyle 2015 Eylül ayına ait 21 adet bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap malzemeleri için olduğu;

Söz konusu ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ”Ahşap Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği,

-Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer  ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki  imajının zedelendiği,

-AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması ve ihracatçıların azami itina göstermesi gerektiği,

hususları bildirilmektedir.

http://www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/sirkulerdetay.aspx?duyuru=8420