İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM:2012/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2015/28)

0
382
İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM:2012/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2015/28) (30.10.2015 t. 29517 s. R.G.)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 9/1/2013 tarihli ve 28523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2012/22)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2422 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, (Girne Bulvarı Murat Apt. No:71 Daire:1 Karşıyaka/İzmir) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğin (2009/142/AT) Ek-2’sinde yer alan, gaz yakan cihazlar için;

1) AT Tip İncelemesi (EK II-1 Modül B),

2) AT Tip Uygunluk (EK II-2 Modül C),

3) AT Tip Uygunluk Beyanı, Üretim Kalite Güvencesi (EK II-3),

4) AT Tip Uygunluk Beyanı, Ürün Kalite Güvencesi (EK II- 4),

5) AT Doğrulama (EK II-5 Modül F),

6) AT Birim Doğrulama (EK II-6 Modül G),

kapsamlarında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
9/1/2013 28523
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
16/2/2015 29269

9/1/2013 tarihli ve 28523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2012/22)’in 1 inci maddesinin Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2422 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan İNTEGRA 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, (Girne Bulvarı Murat Apt. No:71 Daire: 1 Karşıyaka/İzmir) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2009/142/AT) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte yer alan;


a) Gaz yakan ev-tipi pişirme cihazları;

1) AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B),

2) AT Tip Uygunluk (EK II-2 Modül C),

3) AT Doğrulama (EK II-5 Modül F),

4) AT Birim Doğrulama (EK II-6 Modül G).

b) Gaz yakan ticari pişirme cihazları;

1) AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B),

2) AT Tip Uygunluk (EK II-2 Modül C),

3) AT Doğrulama (EK II-5 Modül F),

4) AT Birim Doğrulama (EK II-6 Modül G).

c) Ani su ısıtıcıları (şofbenler);

1) AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B),

2) AT Tip Uygunluk (EK II-2 Modül C),

3) AT Doğrulama (EK II-5 Modül F),

4) AT Birim Doğrulama (EK II-6 Modül G).

ç) Gaz yakan cihazlar;

1) AT Tip Uygunluk Beyanı, Üretim Kalite Güvencesi (EK II-3),

2) AT Tip Uygunluk Beyanı, Ürün Kalite Güvencesi (EK II-4),

kapsamlarında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.