Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında AB üyesi ülkelerden ATR belgesi eşliğinde gelen eşyalar muafiyet kapsamında TAREKS sistemi

0
639

Tarih : 05.11.2015
Sayı   : AGM-BŞK / 1352

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucunda;

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında AB üyesi ülkelerden ATR belgesi eşliğinde gelen eşyalar  muafiyet kapsamında TAREKS sistemi üzerinden doğrudan referans numarası alarak ithal edilmekte iken yine aynı tebliğlerin “muafiyet kapsamına giren ürünler de gerektiğinde fiili denetime yönlendirilirler” hükmüne amir olması nedeniyle belirli zaman dilimleri içerisinde denetime gönderileceği öğrenilmiştir.

AB üyesi ülkelerden ATR belgesi eşliğinde gelen eşyaların risk analizine göre TAREKS sisteminde denetime tabi olması söz konusu olduğundan mükellef firmaların bu konuda bilgilendirilmesi uygun olacaktır.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımla,

Aslıhan ÇELEBİ
AGMD Yönetim Kurulu Başkanı