Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20)

0
294

6 Kasım 2015 Tarihli ve 29524 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ” Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 20)