Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 22)

0
2299
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 22) (19.11.2015 t. 29537 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 54 ve 55 inci dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri sınıflandırma listelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

  1. a) Armonize Sistem (AS) Kodu: Dünya Gümrük Örgütüne üye tüm ülkelerce kullanılan altı haneli Armonize Sistem Nomanklatür kodunu,
  2. b) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallarını,
  3. c) International Non-Proprietary Name (INN): Eczacılık Ürünlerine İlişkin Uluslararası Tescil Edilmemiş İsmi,

ç) Tarife pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,

  1. d) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC): Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 54. DÖNEM KARARLARI
No Eşya Tanımı Sınıflandırma Kararı Dikkate Alınan AS Kodları Sınıflandırma Gerekçesi
1. Ham palm yağının tek ya da çok aşamalı olarak damıtılmasıyla elde edilen ham palm stearin, %5’ten az serbest yağ asidi ve %0,25’ten az nem ve safsızlık içerir. 1511.90 GYK 1 ve 6.
2 Kontrollü sıcaklık derecelerinde kristalize edildikten sonra damıtılan palm yağından elde edilen rafine edilmiş, beyazlatılmış, kokusu giderilmiş (refıned, bleached, deodorized – RBD) palm stearin. Ürün, pişirme yağı olarak, margarinlerde kıvam verici olarak veya şekerlemelerin/unlu mamullerin üretiminde kullanılır. 1511 90 GYK 1 ve 6.
3. Dövülmüş darıdan (mısır), ayçiçek yağından ve peynir tozundan [içeriğinde peynir tozu, yayık altı suyu tozu (buttermilk powder), renklendirici madde (kırmızı biber özütü) ve tuz bulunan] oluşan kabartılarak kıvrımlı şekil verilmiş kıtır ürün. Ürünün peynir tozu içeriği ağırlıkça %15, tuz içeriği ağırlıkça %2,2’dir.%12-13 oranında nem içeriğine sahip bulunan dövülmüş darıya (mısır), gereken yüksek basınç ve sıcaklığı sağlayacak olan kabartıcının (ekstrüder) içindeki optimal friksiyonu sağlamak amacıyla %2-6 oranında su eklenerek nem miktarı artırılır. Ürün, kabartıcıdan çıktıktan sonra havayla temas ettiğinde basıncın hızla azalması sonucunda genişleyen kalıplardan çıkar. Kabartma işleminden sonra kıvrılmış olan mısırlar kurutulur ve ürüne aromalandırma tamburunun yardımıyla peynir, ayçiçek yağı ve tuz karışımı ilave edilir. 1904 10 GYK 1 ve 6.
4. Taze şeftalinin parçalanıp, meyve parçalarının gözenek çapı 4-8 mm olan süzgeçten geçirildikten sonra sıvı miktarını azaltmak ve kıvamı artırmak amacıyla düşük basınç (vakum) altında 50°C ilâ 60°C sıcaklıkta 50 – 60 dakika boyunca buharlı ısıl işleme tâbi tutulmasıyla elde edilen şeftali püresi.Ürün, 160 veya 235 kg’lık variller içinde satışa sunulmaktadır. 2007.99 GYK 1 (20. Faslın 5 no.lu notu) ve 6.
5 Ağırlıkça %57 oranında maltodekstrin (taşıyıcı ajan olarak) (dekstroz eşdeğerliği %5 ilâ %13) ilave edilerek sprey-kurutma tekniğiyle üretilmiş konsantre yeşil elma suyu. Toz halde satışa sunulan ürün, suda tamamen çözünebilmektedir ve aromalı süt tozları ve benzeri gıdalara katılmak üzere üretilmiştir. 2106.90 21.06 ve 20.09 GYK 1 ve 6.
6. Ağırlıkça %57 oranında maltodekstrin (taşıyıcı ajan olarak) (dekstroz eşdeğerliği %5 ilâ %13) ilave edilerek sprey-kurutma tekniğiyle üretilmiş yeşil elma püresi. Ürün, 27,82gr/100 gr dekstroz eşdeğerliğine sahiptir. Toz halde satışa sunulan ürün, suda tamamen çözünebilmektedir ve aromalı süt tozları ve benzeri gıdalara katılmak üzere üretilmiştir. 2106 90 21 06 ve 20.09 (GYK 1 ve 6.
7 Potasyum karbonat (asitlik düzenleyici) ve dekstroz eşdeğerliği %5 ilâ %13 olan maltodekstrin (taşıyıcı ajan) içeren, sprey-kurutma tekniği ile üretilmiş olan konsantre ıspanak suyu. Maltodekstrin ürünün toplam ağırlığının %70’ini oluşturur. Ürünün dekstroz eşdeğerliği 20,81 gr/l00 gr’dır, Ürün su içerisinde tamamen çözünebilir niteliktedir ve sebze çorbası, sos gibi gıdalarda katkı maddesi olarak kullanılmak üzere toz hâlde satışa sunulur. 2106.90 21.06 ve 20.09 GYK 1 ve 6.
8. Mikrogranüller halinde satışa sunulan, hidrojene palm yağı (% 89,45), ham soya lesitini (% 10), silikon dioksit (% 0,5) ve lezzet artırıcı (%0,05) içeren ürün. Domuzlar için yem katkısı olarak kullanılan ürün net ağırlığı 25 veya 800 kg gelen çuvallar içinde satışa sunulur. 2309.90 15 08 ve 23.09 GYK 1 ve 6.
9. Hassas hâle getirilmiş, ışığa maruz bırakılmamış, ultraviyole (UV) ışığına duyarlı kimyasallarla [organik reçine (fenollü) ve diyazo bileşiği karışımı] kaplı elektrokimyasal olarak taneciklenmiş alüminyum tabakadan oluşan levha. Ürün, 550 x 650 x 0,30 mm, 605 x 730 x 0,30 mm ve 743 x 925 x 0,30 mm gibi çeşitli ebatlarda piyasaya sunulur. Levhalar negatif ya da pozitif filmden geçen UV ışığına maruz kaldıktan, banyo edildikten ve işlendikten sonra ofset baskıda kullanılır. 3701.30 37.01 ve 84.42 GYK 1 ve 6.
10. Ayrı ayrı veya bir kayan fermuar vasıtasıyla birleştirilmek suretiyle aynı anda giyilebilen kadın giysisi aşağıdaki özellikleri taşımaktadır: 

 

– İki parça birleştirildiğinde iç kısımda yer alan (fuşya renkli) giysi polar görünümlüdür ve %100 polyesterden mamuldür. Giysinin manşetleri, cepleri, yakası vardır ve ön kısmı kayan fermuar yardımıyla tamamen açılabilmektedir.

İki parça ayrı ayrı sınıflandırılmış tır.6102.30 GYK 1 (XI. Bölüm’ün 14 no.lu Notu ile 61. Faslın 9 no.lu Notu) ve 6.
– Dış kısımda yer alan kıyafet (mor ve eflatun renkli) vücudun üst kısmını korumak üzere tasarlanmıştır. Giysinin iç yüzeyi poliüretan kaplı %100 naylondan mamuldür ve yine %100 naylondan mamul astarı mevcuttur. Yakası, cepleri, kayan fermuarla tutturulan ayrılabilir kapüşonu, cırt bantları ve çıt çıtları bulunan giysinin etek kısmında sıkıştırılarak vücuda tam olarak oturtulmasını sağlayan kordonu bulunmaktadır. Söz konusu giysi sağ tarafı sol tarafının üstüne gelecek şekilde önden fermuarlıdır ve fermuarlı kısmın üstünde ilaveten cırt bantlarla kapatılan bir parça daha bulunur. Giysinin plastik kaplaması, kumaşın dış yüzeyinden çıplak gözle görülemezken; iç yüzeyinden bakıldığında çıplak gözle de seçilebilmektedir. 6210.50 GYK 1 (XI. Bölüm’ün 14 no.lu Notu, 59. Faslın 2(a) no.lu Notu ile 62. Faslın 5 ve 8 no.lu Notları) ve 6.
11 Dikdörtgen şeklindeki baş kısımları termal yöntemle tutturulan iki katmanlı, polyester iplikten örme tekstil ile kaplanmış olan kürek benzeri şekil verilmiş polipropilen çubuklar (127,5 mm veya 162,3 mm uzunluğunda). Eşya, kontaminasyon düzeyi belli bir seviyenin altında tutulan “temiz oda” olarak anılan yerlerde, ulaşılması zor olan oluk, yuva, delik ve benzeri dar alanlarda solventler de dahil olmak üzere çeşitli yağlayıcı, yapıştırıcı ve benzeri solüsyonların uygulanmasında veya çıkartılmasında kullanılır. 6307.90 63 07 ve 96.03 GYK 1. 3(b) ve 6.
12 Aynı gövde içinde 23 inç (58,4 cm) TFT LCD (ince film transistor sıvı kristal ekran) aktif matris panel ile entegre hoparlörler, kontrol devresi, bir adet VGA (Video Grafik Dizisi) konektörü, bir adet HDM1 (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü) konektörü, bir adet ses giriş konektörü ve ön panel kontrolleri (menü, eksi/ses, artı/kaynak, seçim/oto) bulunduran renkli monitör. Monitörün temel özellikleri şunlardır:1920 x 1200 (60 Hz) piksel Maksimum Grafik Çözünürlüğü (analog giriş);

0,265 mm piksel aralığı;

300 cd/m2 parlaklık;

1000:1 kontrast oranı;

24-83 KHz yatay frekans;

48-76 Hz dikey ekran yenileme hızı;

Yüksek bant aralığı dijital içerik koruması (HDCP).

8528.51 8528.51 ve 8528.59 GYK 1 ve 6.
13. Baskılı devre kartına (440 mm uzunluğunda ve 5 mm genişliğinde) kartın altındaki elektrik konektörüyle bir sıra halinde monte edilmiş olan ve 62 adet LED biriminden oluşan modül. Her bir birim içeriden birleştirilmiş bir adet LED çip ve bir adet diyot içerir. Birimlerin yüzeyleri floresan materyalle kaplanmıştır. Söz konusu LED modüller örneğin; LCD televizyonların arka plan aydınlatmasında, tüp biçimli LED lambalarda, endüstriyel veya dış aydınlatmada kullanılır. 8541.40 85.41. 85.48 ve 94.05 GYK 1 ve 6.
14. 1686 cc silindir kapasiteli, sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu (dizel) motoru olan iki-çeker motorlu taşıt. Taşıtın, pencereli iki adet kapısı ile biri sürücü diğeri tek bir yolcu için olmak üzere emniyet ekipmanlı iki koltuğu ve ön panelinde konfor unsurları bulunan bir ön kısmı; sert, tam boy, penceresiz/kapısız çelik levhadan yan panelleri ve yükleme alanına erişim sağlamak üzere yukarı kaldırılarak açılan pencereli bir bagaj kapağı bulunan tek bir kabini mevcuttur. İki koltuğun arka tarafında kabinin eşya taşımaya mahsus, sabit koltukları veya koltuk eklemek için sabit bağlantı ve emniyet ekipmanı ile konfor/güvenlik sağlamaya yönelik unsurları bulunmayan yükleme platformunda kayışlar yardımıyla eşyayı sabitlemeye yarayan dört adet halka ile donatılmış olan arka kısmı ile ön kısmını birbirinden ayıran sabit bir bariyer mevcuttur. Bununla birlikte, mevcut koltukların arkasında ikinci bir koltuk sırası yapmaya yetecek kadar boş alan bulunmaktadır. Brüt taşıt ağırlığı 1,950 kg; yüksüz ağırlık ise 1,290 kg’dır. 8704.21 GYK 1 ve 6.
15. Yangın söndürme tertibatı ile donatılmış, özel olarak modifıye edilmiş motosiklet. Motosiklete eklenmiş olan paslanmış çelikten bir çerçeveye monteli halde bulunan yangın söndürücü tertibat; su ve köpük karışımı içeren 25 lt’lik birbiri ile bağlantılı 2 adet tank, sıkıştırılmış havayı iletmek üzere 300 bar basınçlı 6,8 lt’lik bir tank, 30 m ‘lik bir hortum, bir hortum makarası, hortum nozulları, acil durum ışıkları ve siren ihtiva eder. Söz konusu ekipmanda aynı zamanda başka elektrikli akşamın eklenebilmesini teminen yedek bir pil ve devre kartları bulunmaktadır.Yangın söndürme ekipmanını desteklemek üzere motosikletin arka parçası, yan sepetleri, bagajı, arka korumalığı ve yolcu ayak dayama aparatları gibi bazı parçaları çıkartılmıştır. 8711.50 GYK 1 ve 6.
16. Masaj koltuğu: İç yüzeyi deri döşemeli, başa ve sırta denk gelecek kısımları ile oturma kısmında minderler bulunur. Eşyanın dahili masaj unsurları aşağıdaki gibidir;- Belli noktalara titreşimli bir friksiyon sağlayan bir mekanizma ile donatılmış olan şişme yastıklar,

– hava gözenekleri bulunan silindir mekanizması,

– genişletilebilen ayak dayama yerleri.

Söz konusu masaj aletinin “L” şeklinde kurşundan mamul kılavuz rayı, ileriye doğru kayabilmesini sağlayan bir tasarımı, bel ısıtma düzeneği, bir adet hoparlörü, “Bluetooth” bağlantısı ve “Android 2.0+” işletim sistemli cihazları destekleme özelliği mevcuttur. “Sıfır yerçekimli” özellikteki masaj aleti, “shiatsu” tekniği veya basınç vasıtasıyla, titreşimle, dokunuşlarla, ovma etkisi yaratarak boyundan ayağa kadar tüm vücuda masaj yapmaya yarar. Aletin masaj yapma mekanizması uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmektedir. Masaj süresi, masaj yapılacak alan ve masaj hızı alet üzerindeki hava gözeneklerinin kontrol edilmesi suretiyle ayarlanabilmektedir. Cihazın anma gerilimi 110V, anma gücü 260W’tır.

9019.10 90.19 ve 94.01 GYK 1, 3(b) ve 6.

DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 55. DÖNEM KARARLARI
No Eşya Tanımı Sınıflandırma Kararı Dikkate Alınan AS Kodları SınıflandırmaGerekçesi

 

1. Küçük parçalara bölünmüş mozarella peyniri (ağırlıkça %76), pepperoni (ağırlıkça %22), suyu alınmış sarımsak, soğan tozu, kırmızıbiberden oluşan baharat karışımı (ağırlıkça yaklaşık %1), kanola yağı ve kalsiyum silikat (ağırlıkça yaklaşık %1) içeren pizza malzemesi. Baharatlar peyniri kaplamak üzere karıştırılmıştır. Kaplanmış peynir ve pepperoni daha sonra birlikte paketlenmiş, yağlı gevşek bir kağıt tabakayla ayrılmış durumdadırlar. Ürün 280 gr’lık plastik ambalajda, bir adet ekstra büyük boy pizza için porsiyonu ayarlanmış şekildedir. Bir kutuda 65 ambalaj bulunmakta ve ürün pizza restoranları ve benzeri gıda sanayiinde kullanılmaktadır. Ürün müstahzar veya perakende şekilde satılacak set halinde eşya olarak

değerlendirileme miştir. Bu nedenle mozarella peyniri ve pepperoni kendine uygun pozisyonlarda sınıflandırılmıştır.

0406.10

(Mozarella)

1601.00

(Pepperoni)

GYK 1 ve 6. GYK 1.
2. Belirli INN ürünleri [Bu belgenin sonundaki “Voxtalisib”in (INN Listesi 108) ve “Palbociclib”in (INN Listesi 109) sınıflandırılması listelerine bakınız.] Fasıl 29
3. Belirli INN ürünleri[Bu belgenin sonundaki 110 no.lu INN listesine bakınız.] Fasıl 29 ve Fasıl 30
4. Belirli INN ürünleri[Bu belgenin sonundaki 111 no.lu INN listesine bakınız.]

 

Fasıl 29, 30, 35 ve 39
5. Belirli INN ürünlerinin yeniden sınıflandırılması[Bu belgenin sonundaki “Belirli INN Ürünlerinin Yeniden Sınıflandırılması” başlıklı listeye bakınız.]

 

Fasıl 29 ve Fasıl 30
6. AS Nomanklatüründe evvelce sınıflandırılmış olan belirli INN ürünlerinin 29.37 tarife pozisyonunda yeniden sınıflandırılması.[Bu belgenin sonundaki “Belirli INN Ürünlerinin 29.37 Tarife Pozisyonunda Yeniden Sınıflandırılması” başlıklı listeye bakınız.]

 

29.37
7. Eklem boşluklarına enjekte edilmek için kullanılan fermentasyonla (1.0%) elde edilmiş sodyum hyaluronate isimli maddeden oluşan viskoelastik solüsyon. Ürün, steril pakette önceden doldurulmuş 20 mg/2.0 ml şırıngalarda sunulur ve sadece hekim tarafından kullanılacak bir tıbbi malzemedir. 3004.90 GYK 1 ve 6.
8. Fermentasyonla (2.0 %) elde edilmiş doğal ve yüksek saflıkta sodyum hyaluronate isimli maddeden oluşan şeffaf solüsyon. Mannitol, serbest radikalleri yok edici olarak sodyum hyaluronate zincirini dengeler. Ürün perakende satış için paketlenmiştir. 3004.90 GYK 1 ve 6.
9. Seyrek, beyaz, pürüzsüz yapıda %100 emici pamuktan, 15g/m2 ağırlığında dokunmuş kumaş. Yaklaşık 1.200 gr ağırlığında rulolar halinde paketlenerek satışa sunulmaktadır. Kumaşın boyu 90 metre, eni 90 cm’dir (ortadan ikiye katlanmış olduğundan görünen eni 45 cm’dir). Rulo halindeki eşya iki kat kağıtla sarılmış (bir mavi, bir beyaz) olup; ürünün sterilize olmadığı ve hastanelerde kullanılacağı yönünde nihai tüketiciye bilgi vermek için etiketlenmiştir. 3005 90 30 05 ve 52.08 (GYK 1 (VI. Bölümün 2 no.lu notu, XI. Bölümün 1 (e) notu) ve 6.
10. Zemine konulmak üzere tasarlanmış, iki katman halinde iğne işi polyester keçeden mamul ve ısı kaynağı olarak S şeklinde rezistans teli ve bir kontrol cihazıyla donatılmış, 88 cm boyunda, 176 cm genişliğinde ve 6 mm kalınlığında tekstil ürünü. Rezistans teli iki polyester tabakanın arasında kalmaktadır ve ürünün kenarları kıvrılmış biçimdedir. Ürünün yüzey sıcaklığı iki kademelidir (düşük: 35 0C, yüksek: 45 0C). İthalatçının sağladığı bilgilere göre kullanıcı kılavuzunda ve kontrol mekanizması üzerinde; ürünün bir dış kaplama olmaksızın elektrikli halı olarak kullanılmaması gerektiği, aksi halde düşük sıcaklık yanıklarına maruz kalınabileceği yönünde uyarı bulunmaktadır. 5704.90 GYK 1 (57. Faslın 1 no.lu notu) ve 6.
11. Zemine konulmak üzere tasarlanmış, poliüretandan mamul gözenekli plastikle kombine edilmiş havlı örme kumaş (%100 polyester), dokunmuş kısım (polyester tabaka) ile keçe (polyester tabaka) kısmını birleştiren bir astar, ısı kaynağı olarak S şeklinde rezistans teli ve bir kontrol cihazından oluşan 45 cm boyunda, 90 cm genişliğinde ve 1 cm kalınlığında tekstil ürünü. Rezistans teli iki polyester tabakanın arasında kalmaktadır ve ürünün kenarları kıvrılmış biçimdedir. Ürün halı olarak kullanılmakta olup; iki farklı yüzey sıcaklığına ayarlanabilmektedir (düşük: 40 0C, yüksek 50 0C). İthalatçının sağladığı bilgilere göre ürün elektrikli halı olarak satılmaktadır ve odanın zeminine yerleştirilmek suretiyle insan vücudunu ısıtmak amaçlıdır. 57.05 GYK 1 (57 Fasıl 1 no.lu notu).
12. Polietilenden hava kabarcıklı tabaka (kalınlık 3.1 mm) ile iki tarafı lamine edilmiş iki tabakalı alüminyum folyodan (kalınlık 5µm) oluşan yansıtıcı yalıtım malzemesi. Ürün, 38.1 m uzunluğunda ve 1.22 m genişliğinde rulolar halinde sunulmaktadır. İki tabakalı alüminyum folyo ve polietilenden hava kabarcıklı tabakanın m2 başına ağırlık dağılımı sırasıyla %16 ve %84’tür. Ürün kullanıcının talebine göre ithal edildikten sonra kesilmektedir ve duvarın içi, zemin veya tavana takılarak ısının korunması, dışardan veya içerden ısı yalıtımı sağlamaktadır. Lamine edilmiş alüminyum folyo yayılan ısıyı iki taraflı %97 oranında yansıtmakta ve Polietilenden hava kabarcıklı tabaka iki folyo yüzeyi arasında hava boşluğu oluşturarak ısıyı yalıtmaktadır. 7607.20 7607.11 ve 7607.20 GYK 1, 3(b) ve 6.
13. Pnömatik tırmıklarla haşatı kolaylaştırmak veya pnömatik budama makası ve testerelerle kullanılarak meyve ağaçlarını budamak için dizayn edilmiş teleskopik kol (uzatma kolu) isimli aksesuar. Eşya kolay takıp çıkarma sistemiyle ve güvenli tutamacıyla birlikte gelmektedir. Bu kol sayesinde 4 m‘ye kadar yüksekte bulunan meyveler hasat edilebilmektedir. 8466 10 GYK 1 ve 6.
14 Elektrikli tırmıklarla haşatı kolaylaştırmak veya elektrikli budama makası ve testerelerle kullanılarak meyve ağaçlarını budamak için dizayn edilmiş teleskopik kol (uzatma kolu) isimli aksesuar. Eşya, kolay takıp çıkarma sistemiyle ve güvenli tutamacıyla birlikte gelmektedir. Bu kol sayesinde 4 m’ye kadar yüksekte bulunan meyveler hasat edilebilmektedir. 8466.10 GYK 1 ve 6.
15. Hasatı ve benzeri işleri kolaylaştıran döner hareketli (rotatif) olmayan pnömatik tırmık. Eşyaya elle hasatı hızlandırması için yelpaze şekli verilmiştir. Eşyanın çatalları uca doğru sivrileşen şekildedir ve böylece kalın ve karışık yaprakların arasına girer ve etki alanı artar. Bir kompresörden gelen hava vasıtasıyla başka bir cihazdan bağımsız olarak çalışır. Eşya, yüksekte bulunan meyveleri hasat edilebilmek için teleskopik kol ve benzerine de bağlanabilmekle birlikte kendi başına da kullanılabilmektedir. 8467. 19 GYK 1 ve 6.
16. Hasatı ve benzeri işleri kolaylaştıran elektrikli tırmık. Eşyaya elle haşatı hızlandırması için yelpaze şekli verilmiştir. Eşyanın çatalları uca doğru sivrileşen şekildedir ve böylece kalın ve karışık yaprakların arasına girer ve etki alanı artar. Eşya kendinden elektrik motorludur ve harici bir bataryadan güç alarak çalışmaktadır. Ayrıca bir jeneratörden (portatif de olabilir) de güç alabilmektedir. Eşya yüksekte bulunan meyveleri hasat edilebilmek için teleskopik kol ve benzerine de bağlanabilmekle birlikte kendi başına da kullanılabilmektedir. 8467.29 GYK 1 ve 6.
17. Bileğe takılabilen cihaz (“akıllı saat”): kol saati şeklinde ve pille çalışan ürün, dokunmatik aktif matris organik LED gösterge (AMOLED), merkezi işlem birimi (CPU), RAM, flaş bellek, radyo alıcı-vericisi, elektronik saat modülü, hareket sensörü (akselerometre) gyro sensörü, otomatik odaklamalı dijital kamera modülü, hoparlör ve iki mikrofondan oluşmaktadır. Radyo alıcı-vericisi; cihazın kablosuz olarak belirli mobil cihazlarla (hücresel ağlar için mobil telefonlar veya tablet bilgisayarlar gibi) açık kablosuz teknoloji standardını kullanarak (Bluetooth®) iletişim kurmasını sağlar. Cihaz kendi başına; ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar verme, video ve fotoğraf çekme ve kaydetme, saati ve saat modülündeki başka bilgileri gösterme adım sayma ve kalp ritmini ölçüp gösterme fonksiyonlarını yerine getirebilmektedir. Eşya başka bir cihazla eşleştiğinde bunlara ilaveten; eşleştiği cihaz üzerinden telefon araması yapma ve kabul etme, sesli komutla eşleştiği cihazı kontrol etme (örneğin mesaj yollama, fotoğraf çekme, alarm kurma, hava tahminini kontrol etme gibi), eşleştiği cihazdan gelen bilgilendirme mesajlarını gösterme, eşleştiği cihazda kayıtlı müzik dosyalarını çalma, ölçülen bazı değerleri gösterme (adım sayısı, kalp ritmi, kalori tüketimi ve benzeri), cihazda kullanılmaya elverişli uygulamaları eşleştiği cihazdan indirme özellikleri kullanılır hale gelir. 8517.62 GYK 1, 3(b) ve 6.
18. Bileğe takılabilen cihaz (akıllı saat): pille çalışan, bant şeklindeki eşya; siyah-beyaz E-ink (elektronik mürekkep) ekran, elektronik saat modülü, akselerometre ve altimetre ihtiva etmektedir. Radyo alıcı- vericisi; cihazın kablosuz olarak belirli mobil cihazlarla (hücresel ağlar için mobil telefonlar gibi) açık kablosuz teknoloji standardını kullanarak (Bluetooth®) iletişim kurmasını sağlar. Cihaz kendi başına; tarih ve saati gösterme, alarm, adımsayar fonksiyonlarını yerine getirebilir. Başka bir cihazla eşleştiğinde ilaveten; doğrudan cihaza konuşarak çağrı yapma ve çağrı kabul etme, bilgilendirme mesajları ve gelen e-postaları görüntüleme, eşleştiği cihazdaki müzik çalma fonksiyonlarım çalıştırma işlevlerini de yapabilir. 8517.62 GYK 1, 3(b) ve 6.
19. Bileğe takılabilen cihaz (akıllı saat): pille çalışan, saat şeklindeki eşya; transfleksif gösterge, merkezi işlem birimi (CPU), RAM (512 MB), 4 GB eMMC, elektronik saat modülü, ortam ışığı sensörü, akselerometre, pusula, gyro ve GPS’den oluşur. Radyo alıcı- vericisi; cihazın kablosuz olarak belirli mobil cihazlarla (Hücresel ağlar için mobil telefonlar gibi) açık kablosuz teknoloji standardını kullanarak (Bluetooth®) iletişim kurmasını sağlar. Cihaz aynı zamanda NFC (Yakın alan iletişimi) ve mikro USB içerir. Cihaz kendi başına; tarih ve saati gösterme, alarm, kronometre, adımsayar, müzik çalar (eşleştiği cihazdaki müzik çaları kontrol eder veya eşleştiği cihazdan bağlantısı sağlanmış Bluetooth® kulaklığı kullanarak indirilen müziği çalar). Başka bir cihazla eşleştirildiğinde bunlara ilaveten; eşleştiği cihazdan gelen telefon aramalarım kabul veya reddetme, bilgilendirme mesajları ve gelen e-postaları görüntüleme, müzik çalma fonksiyonlarını çalıştırma, GPS verilerini gösterme, eşleştiği cihazdaki fotoğraf ve videoları görüntüleme fonksiyonlarını da yerine getirir. 8517.62 GYK 1, 3(b) ve 6.
20. Bileğe takılabilen cihaz (akıllı saat): pille çalışan saat şeklindeki eşya (farklı ebatta iki modeli bulunur); gösterge, merkezi işlem birimi (CPU), elektronik saat modülü, mikrofon, hoparlör, titreşim motoru, akselerometre, gyroskop, optik PPG (fotopletismogram) sensörü içerir. Radyo alıcı-vericisi; cihazın kablosuz olarak belirli mobil cihazlarla (hücresel ağlar için mobil telefonlar gibi) açık kablosuz teknoloji standardını kullanarak (Bluetooth® 4.0) iletişim kurmasını sağlar. Cihaz aynı zamanda Wi-Fi ve NFC (Yakın alan iletişimi) içerir. Cihaz, bir kez başka bir cihaza bağlandıktan sonra, bu cihazdan ayrı olarak kullanıldığı durumlarda da Wi-Fi ve NFC üzerinden iletişim kurmak suretiyle veya daha önce önbelleğe yüklenmiş olan verileri kullanarak; tarih ve saati gösterme, müzik çalma, fotoğrafları görüntüleme, takvim, hatırlatıcı, e-posta, mesajlar, NFC ödeme sistemi, sağlık ve zindelik izleme uygulamalarını tek başına çalıştırabilmektedir. Söz konusu cihaz başka bir cihazla eşleştirildiğinde bunlara ilaveten; gelen telefon aramalarını kabul veya reddetme, dijital ses kaydetme ve yeniden oynatma, eşleştiği cihazdaki fotoğraf, video, müzik gibi medya öğelerine erişim, GPS-bazlı programları kullanarak e-posta veya metin bazlı mesajları okuma-cevaplama, eşleştiği cihaz üzerindeki hava durumu izleme gibi muhtelif uygulamaları kullanabilme, diğer cihazları kablosuz kontrol edebilme işlevlerini de yerine getirebilir. 8517.62 GYK 1, 3(b) ve 6.
21. Perakende satılacak şekilde, set halindeki eşya aşağıdakilerden oluşur:-Entegre dijital kameralı “drone” denilen uzaktan kumandalı dört kanatlı helikopter (“quadcopter” olarak da bilinir) (Boyutları yaklaşık olarak 29 cm x 29 cm x 18 cm, ağırlığı 1.160 gram’dır),

-bir adet 5.8 GHz uzaktan kumanda,

-bir adet 2.4 GHz Wi-Fi alan artırıcı,

-bir adet “akıllı telefon” için montaj düzeneği.

Helikopter, uzaktan kumanda üzerindeki kollarla kontrol edilir. Uzaktan kumanda, üzerine akıllı telefonun sabitlenebileceği ve böylece operatörün telefon ekranını Wi-Fi sinyali ile gelen video görüntülerini izlemek için kullanmasını sağlayan bir montaj düzeneği ile teçhiz edilmiştir. Kullanıcı, hem video (1080p HD) hem de fotoğraf (14 MP) çekebilmektedir; bununla birlikte kamerayı akıllı telefon üzerinden kontrol etmek için üreticinin sağladığı ayrı bir programı (uygulama) kullanmaktadır. Wi-Fi alan artırıcısının menzili yaklaşık 300 metredir ve uçuş süresi şarj edilmiş batarya ile yaklaşık 25 dakikadır.

 

8525.80 85.25 ve 88.02pozisyonları GYK 1, 3(b) ve 6.
22. Maksimum 40 km/s hıza, 138 bg (beygir gücü) dizel motora sahip, 6 tekerlekli (4 arka, 2 ön) motorlu araç. Taşıt, 3048 mm yüksekliğinde, 2514 mm genişliğinde ve 4877 mm uzunluğunda olup; elektronik otomatik transmisyon, tek koltuklu-kapalı surucu bölümü ve iki aksla (arkadan çekiş) donatılmıştır. Aracın dingil mesafesi 2946 mm ve lastik ölçüsü 11R22.5’tir. Taşıtın şasisi çeki tablasıyla donatılmıştır ve römorkun spiral renk kodunda iki hava kanalına sahiptir. Aracın maksimum brüt kombine ağırlığı 36,700 kg.’dır. Araç özellikle yarı römorkları çekmek için tasarlanmıştır. 8701.90 8701.20, 8701.90 ve 87.09 GYK 1 (87. Faslın 2 no.lu notu) ve 6.
23. Maksimum 40 km/s hıza, 160 bg dizel motora sahip. 6 tekerlekli (4 arka, 2 ön) motorlu araç. 3,200 mm yüksekliğinde, 2464 mm genişliğinde, 4597 mm uzunluğundaki araç; elektronik 3 kademeli elektronik otomatik transmisyon, tek koltuklu kapalı sürücü bölümü ve iki aksla (arkadan çekiş) donatılmıştır. Aracın dingil mesafesi 2794 mm ve lastik ölçüsü 11R22.5’tir. Taşıtın şasisi çeki tablasıyla donatılmıştır ve römorkun spiral renk kodunda iki hava kanalına sahiptir. Aracın maksimum brüt kombine ağırlığı 43,500 kg.’dır. Araç özellikle yarı römorkları çekmek için tasarlanmıştır. 8701.90 8701 20, 8701.90 ve 87.09 GYK 1 (87. Faslın 2 no.lu notu) ve 6.
24. Bataryadan güç alan 3.7 bg elektrik motorlu (8 adet 6-Volt batarya) dört tekerlekli araç. 174 cm yüksekliğinde, 120 cm genişliğinde, 315 cm uzunluğundaki aracın dingil mesafesi 250 cm’dir ve araç; otomatik bilgisayar-kontrollü şarj edici (48 volt DC, 17 amp), kendinden ayarlı kremayer direksiyon sistemi, ikili hidrolik ön süspansiyon (bağımsız yaprak yay), bütün tekerleklerde mekanik kampana fren ve ayakla idare edilen çok kilitli park freni ile donatılmıştır. Araç 681 kg brüt ağırlığa, 27.3 km maksimum hıza sahiptir ve sürücü dahil 6 kişiye kadar insan taşıyabilmektedir. Araçtan kamping veya dinlenme alanları, tema parklar, tatil konseptli oteller, endüstriyel alanlar gibi yol trafiğine uygun olmayan yerlerde faydalanılmaktadır. 8703.10 GYK 1 ve 6.
25. 351 cc tek silindirli içten yanmalı 11,5 bg motorlu 4 tekerlekli araç.Araç, 174 cm yüksekliğinde, 120 cm genişliğinde, 391 cm uzunluğunda olup, 334 cm dingil mesafesine sahiptir ve 12 Volt batarya, kendinden ayarlı kremayer direksiyon sistemi, ikili hidrolik ön süspansiyon (bağımsız yaprak yay), bütün tekerleklerde mekanik kampana fren, ayakla idare edilen çok kilitli park freni ile donatılmıştır. Araç 681 kg brüt ağırlığa, 27.3 km maksimum hıza sahiptir ve surucu dahil 8 kişiye kadar insan taşıyabilmektedir. Araçtan kamping veya dinlenme alanları, tema parklar, tatil konseptli oteller, endüstriyel alanlar gibi yol trafiğine uygun olmayan yerlerde faydalanılmaktadır. 8703.10 GYK 1 ve 6.
26. Metal çerçeve üzerine mensucatla kaplanmış olan, yürümeye başlamış çocuklar için sallanan sandalye olarak da kullanılabilen bebek koltuğu. Eşyanın çerçevesinin alt kısımları (ayaklar) koltuğun sallanabilmesi için kıvrımlı şekildedir. Sandalyenin sallanması, kilitlenerek sabitlenmesini sağlayan bir mekanizma vasıtasıyla önlenebilmektedir. Sandalye sallandıkça bebeği sakinleştiren bir titreşim sağlamakta; ayrıca müzik de çalabilmektedir. Eşya, bebeğin doğumundan yürümeye başladığı zamana kadar kullanılabilmektedir. .Ancak, koltuğun sallanma özelliğinin çocuğun bedeninin üst kısmını kontrol edebilecek kadar büyümesi ve öne doğru düşmeden oturabilecek olgunluğa gelmesi şartıyla kullanılması gerekmektedir. Eşyanın üzerinde iki adet çıngıraklı ve boncuklu fil ile şemsiye altında oturan bir ördek yavrusundan oluşan oyuncaklar bulunmaktadır. 9401.71 GYK 1 ve 6.
27. Metal telden iskeletin üzerine döşeme kaplanmış koltuk. Ürünün takılıp çıkarılabilir oyun tablası ve bebeği sakinleştirmek için titreşim mekanizması bulunmakta; ürün aynı zamanda müzik de çalabilmektedir. Eşya bebeğin doğumundan yardım almadan ayakta durabildiği döneme kadar kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Eşyanın yağmur ormanı ve şelale temalı oyun tablaları bulunmakta, şelale etkisi ışıklar ve dönen sarmallar sayesinde verilmektedir. Bebeğin dikkatini çekmesi için eşyada rengarenk iki adet arkadaş karakter (maymun ve tukan kuşu şeklinde) de mevcuttur. 9401.71 94.01 ve 94.03 GYK 1 ve 6.
28 Üç çelik askı ve yaylar sayesinde asılı duran, plastik üzerine döşeme kaplı, “donut” (simit) şeklinde oturmaya mahsus eşya. Eşyanın askıları, çelikten tüp şeklinde yuvarlak bir iskelete tutturulmuştur. Halka şeklindeki oturma kısmına tepesinden aşağı sallanır şekilde oyuncaklar takılmıştır. Söz konusu oturma kısmı aynı zamanda kendi etrafında dönebilmektedir. Eşya henüz yürüyemeyen ancak destek almadan kafasını dik tutabilen çocuklar için dizayn edilmiştir. Çocuğun eşya üzerinde oturduğu yerde hareketlenmesiyle yağmur ormanı müziği ve ışıkları devreye girmektedir. 9401.71 94 01 ve 94.03 GYK 1 ve 6.
29. 13.6 kg’a kadar bebekler için sallanan sandalye. Eşya pille çalışır ve 5 farklı hız kademesi vardır. Boyalı metal çerçeve ve plastik bağlantı parçalarından oluşan eşya, zemine konulmak üzere tasarlanmıştır. Eşyanın üzerinde 3 adet pelüş oyuncak ve önceden kaydedilmiş klasik müzik veya doğa sesleri verebilen bir aparat bulunmaktadır. Eşyanın oturma bölümü dolguludur ve burada bebeğin düşmesini önleyecek şekilde bir kemer bulunur. Eşya ev içinde kullanıma uygundur. 9401.71 94.01 ve 94.03 GYK 1 ve 6.
30. Isı yönetim sistemi ve takılı montaj plakası içeren alüminyum gövdeli LED ışık modülü. LED modülünün lensinin arkasında, sürücü elektroniğinin yanı sıra, sekiz adet LED bulunmaktadır (üç tane doymuş kırmızı renkte, 5 tane doymamış sarı renkte). Modül aşağıdaki özelliklere sahiptir:- Renk sıcaklığı: 2700 – 4000 K,

– 700 lumen nominal ışık akışı,

– 110-130 V/60-70 Hz ve 220-240 V/50-60 Hz giriş voltaj aralığı. Ürün, edison tipi vida tabanlı veya standart çift pin konnektör tabanı içermez. Bunun yerine iki bakır kurşun tel cihazın arkasından güç kaynağına bağlanmak üzere uzanır. Ürün, iç veya dış mekan aydınlatmasında, duvar aplikleri veya tavana asılan türden ışıklarda kullanılır.

9405 40 85.43 ve 94.05 GYK 1 ve 6.
31. Paslanmaz çelikten mamul, vakumla yalıtımlı, çapı 75 mm olan ve 1.5 litre kapasiteli termal kap. Kabın gövdesi çift cidarlı paslanmaz çelikten yapılmıştır. İki cidar arası boşluğun havası kısmen alınmıştır; ancak neredeyse vakum yapılmış kadar ısı transferi engellenmiştir. Isı aktarımı nedeniyle oluşan ısı kaybı, kabın gövdesinin iç ve dış yüzeyleri arasına alümina yansıtıcı film konularak minimize edilmiştir. 96.17 73.23 ve 96.17 GYK 1.

“Voxtalisib”in (INN Listesi 108) ve “Palbociclib”in

(INN Listesi 109) Sınıflandırılması
INN Sınıflandırma
Voxtalisib (108) 2933.79
Palbociclib (109) 2933.79

             *                   *               *

Yeni INN Ürünlerinin Sınıflandırılması (Liste 110)
INN Sınıflandırma
abametapir 2933.39
bempedoic acid 2918.19
aclerastide 2933.29
aducanumab 3002.10
alpelisib 2934.10
andexanet alfa 3002.10
apabetalone 2933.59
apatorsen 2934.99
astodrimer 2924.29
batefenterol 2933.79
bimekizumab 3002.10
bococizumab 3002.10
brincidofovir 2933.59
canoctakin 3002.10
censavudine 2934.99
cimaglermin alfa 2934.99
cipargamin 2933.79
dapirolizumab pegol 3002.10
dasotraline 2921.49
duvelisib 2933.79
elbasvir 2934.99
entasobulin 2933.49
entospletinib 2934.99
etiguanfacine 2925.29
ferric derisomaltose 2940.00
fimaporfin 2933.99
fletikumab 3002.10
fosravuconazole 2934.10
gemilukast 2933.99
grapiprant 2935.00
grazoprevir 2935.00
icosabutate 2918.99
idalopirdine 2933.99
lefamulin 2941.90
lerimazoline 2933.29
lifastuzumab vedotin 3002.10
lotilaner 2934.99
luspatercept 3002.10
mipsagargin 2932.20
osilodrostat 2933.99
otlertuzumab 3002.10
pexmetinib 2933.19
pretomanid 2934.99
ralpancizumab 3002.10
ribuvaptan 2933.99
samatasvir 2934.99
selinexor 2933.99
sofituzumab vedotin 3002.10
sotagliflozin 2932.99
taladegib 2933.39
talazoparib 2933.99
tilapertin 2933.59
ulocuplumab 3002.10
veledimex 2928.00
verdinexor 2933.39
veruprevir 2935.00
zastumotide 3002.20

             *                   *               *

Yeni INN Ürünlerinin Sınıflandırılması (Liste 111)
INN Sınıflandırma
abrilumab 3002.10
acumapimod 2933.19
albenatide 3002.10
asvasiran 2934.99
azeliragon 2933.29
basmisanil 2934.99
beclavubir 2933.59
begelomab 3002.10
benzhydrocodone 2939.19
bradanicline 2934.99
briciclib 2930.90
brontictuzumab 3002.10
butylphthalide 2932.20
cabotegravir 2934.99
capmatinib 2933.49
cefilavancin 2941.90
cerdulatinib 2935.00
cerliponase alfa 3507.90
dagrocorat 2933.39
dalatazide 3002.90
dapaconazole 2933.29
defactinib 2935.00
denintuzumab mafodotıne 3002.10
dianhydrogalactitol 2910.90
diclofenac etalhyaluronate 3913.90
diridavumab 3002.10
eflapegastrim/eflapegastrim 3002.10
efmoroctocog alfa 3002.10
emactuzumab 3002.10
emibetuzumab 3002.10
enadenotucirev 3002.90
encenicline 2934.99
evofosfamide 2933.29
ferric maltol 2932.99
filociclovir 2933.59
firivumab 3002.10
fosdagrocorat 2933.39
funapide 2934.99
fiıraprevir 2935.00
gedatolisib 2934.99
glasdegib 2933.39
Idasanutlin 2933.99
imalumab 3002.10
indoximod 2933.99
irbinitinib 2934.99
lemborexant 2933.59
lenzilumab 3002.10
lonoctocog alfa 3002.10
lulizumab pegol 3002.10
lumretuzumbab 3002.10
merotocin 2937.19
mibenratide 2934.99
modimelanotide 2937.19
mongersen 2934.99
napabucasin 2932.99
odalasvir 2933.99
olipudase alfa 3507.90
omipalisib 2935.00
orilotimod 2933.99
pasotuxizumab 3002.10
pefıcitinib 2933.99
pegargiminase 3507.90
pegcrisantaspase 3507.90
pegvaliase 3507.90
polmacoxib 2935.00
presatovir 2935.00
rabacfosadine 2933.59
rapastinel 2933.99
relenopride 2933.39
reveglucosidase alfa 3507.90
revusiran 2934.99
ribociclib 2933.59
rimiducid 2933.39
rociletinib 2933.59
rurioctocog alfa pegol 3002.10
sarolaner 2934.99
savolitinib 2933.19
sembragiline 2933.79
tenofovir alafenamide 2933.59
tepotinib 2933.59
tradipitant 2933.39
ulixertinib 2933.39
uprosertib 2934.99
vanucizumab 3002.10
varlilumab 3002.10
velpatasvir 2934.99
venetoclax 2935.00
verinurad 2933.39
vonapanitase 3507.90
vorhyaluronidase alfa 3507.90

             *                   *               *

Belirli INN Ürünlerinin Yeniden Sınıflandırılması

INN AS Kodu (AS 2012)
acrisorcin 2933.99
thymalfasin 3002.10

             *                   *               *

Belirli INN Ürünlerinin 29.37 Tarife Pozisyonunda Yeniden Sınıflandırılması

INN AS Kodu (AS 2012)
abarelix 2937.19
abiraterone 2937.29
dutasteride 2937.29
ecraprost 2937.50
fulvestrant 2937.23
insulin detemir 2937.19
insulin lispro 2937.19
taltirelin 2937.19
teverelix 2937.19
thyrotropin alfa 2937.19