0
392
Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 20/10/2014 Tarihli ve 2014/6917 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar – 2015/8228 (19.11.2015 t. 29537 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2015/8228

Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken ekli Sınıflandırma Görüşlerinin yürürlüğe konulması ile 20/10/2014 tarihli ve 2014/6917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 16/10/2015 tarihli ve 11078374 sayılı yazısı üzerine, 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/11/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kararın Eki