Avrupa Birliği Analog Ülke Talebi

0
358

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 17.11.2015 tarih ve 132847 sayılı yazıda, Avrupa birliği tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli ‘’Alüminyum Tekerlekler; Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarları” (8708.70.10 ve 8708.70.50 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı 2010 yılından bu yana tatbik edilmekte olan nihai anti-damping önlemine ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması (expiry review) başlatılmış olu

konuya ilişkin 27 Ekim 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.355.01.0008.01.ENG%20 adresinden ulaşılması mümkün olduğu bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, Avrupa Komisyonu’ndan alınan bir yazıya atfen, bahse konu soruşturma çerçevesinde ÇHC’nin pazar ekonomisi uygulayan bir ülke sayılmamasından hareketle “normal değer” ve damping marjı hesaplamalarında Türkiye’nin “piyasa ekonomisi uygulayan üçüncü emsal ülke’ (analogue country) olarak değerlendirildiği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, mezkûr soruşturma konusu ürüne ilişkin Türkiye’de üretim satışın olup olmadığına ilişkin malumat; eğer varsa ilgili üretim ve satış rakamlarıyla bunları gerçekleştiren firmalar ile üretici birliklerinin isim ve iletişim bilgilerinin talep edildiği bildirilmektedir.

Kaynak: http://www.akib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-avrupa-birligi-analog-ulke-talebi-hk-1.html