Hububat Depolama Birim Hacmi İçin Standart Kütlenin Ölçümüne Dair Yönetmeliğin (71/347/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

0
338
Hububat Depolama Birim Hacmi İçin Standart Kütlenin Ölçümüne Dair Yönetmeliğin (71/347/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (02.12.2015 t. 29550 s. R.G.)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/7/2002 tarihli ve 24828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hububat Depolama Birim Hacmi İçin Standart Kütlenin Ölçümüne Dair Yönetmelik (71/347/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – Hububat Depolama Birim Hacmi İçin Standart Kütlenin Ölçümüne Dair Yönetmelik (71/347/AT) kapsamında 30/11/2015 tarihine kadar verilen AT tip onayları ve AT tip onay belgeleri, üzerinde belirtilen tarihe kadar geçerlidir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/12/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.