Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Seri No’lu Tebliğ)

0
437

Bilindiği üzere Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Seri No’lu Tebliğ gereğince Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminin yürürlüğe gireceği kesin tarih 21/12/2015 olarak belirlenmiş olup, konuya ilişkin herhangi bir süre uzatımı yapılmayacaktır.

Bu çerçevede, YKTS’nin yürürlüğe gireceği 21/12/2015 tarihinde onaylanmamış firmaların ve müşavirlerin BİLGE Sisteminde Detaylı Beyan Modülünde beyanda bulunması mümkün olmayacağından, işlemlerin devamı açısından halen kayıt yaptırmamış olan firmaların söz konusu Tebliğde belirtilen şekilde gümrük idarelerine ivedilikle başvuru yapmaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Kaynak:http://ortaanadolu.gtb.gov.tr/haberler/orta-anadolu-gumruk-ve-ticaret-bolge-mudurlugunden-duyuru