Mısır/An-ti Damping Soruşturması

0
346

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 1 Aralık 2015 tarih ve 138565 sayılı yazıda; Mısır tarafından ülkemiz menşeli “Islak Mendil” ithalatına karşı 14 Nisan 2015 tarihinde bir anti-damping soruşması başlatılmış, anılan soruşturma kapsamında

Mısır Sanayi, Ticaret, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanlığı tarafından yayınlanan nihai bulgu raporunda, soruşturmaya taraf olarak örneklemeye seçilen ihracatçı firmaların Mısır makamları işbirliğine gitmemesi münasebetiyle mevcut verilerin esas alındığı ve bu suretle Türkiye’de yapılan tüm anılan ürün ithalatına tatbik edilecek anti-damping vergisine temel oluşturmasının teminen %72’lik bir damping marjı hesaplandığı ifade edilmektedir

Mısır/An-ti Damping Soruşturması