2016 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri

0
1427

Tarih    : 05/01/2016

Konu   : 2016 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri,

 Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Gümrük müşavir derneklerince, gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, Bakanlıkça uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulacağı hüküm altına alınmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 30.12.2015 tarihli 29578 sayılı Resmi Gazete‘de Tebliğ olarak 2016 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri yayımlanmıştır. Gümrük Müşavirleri Derneklerimizce hazırlanan Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri de ekteki şekilde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmuştur.

Saygılarımızla

Ek : 2016 Yılı Asgari Ücret Tarifesi                                                                               

Aslıhan ÇELEBİ                                                    Orhan KATTAŞ

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği                     Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı                                            Yönetim Kurulu Başkanı

                                                       

Serdar KESKİN                                                    Taşkın DALAY

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği                   İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı                                            Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Hüseyin SARIDAĞ

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı