Çin’e Kiraz İhraç Etmek İsteyen Firmalar

0
325

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2016/37-162                                  Mersin, 07/01/2016

Konu: Çin’e Kiraz İhraç Etmek İsteyen Firmalar Hk.

Sayın Üyemiz,

İlgi: T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 06.01.2016 tarih ve -1127 sayılı yazı,

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Denetimi, Kontrol ve Genel İdaresi (AQSIQ) yetkilileri arasında müzakereleri tamamlanan “Türk Kirazının Çin’e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü”nün 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da yapılan G20 Liderler Zirvesinde imzalanmış olup ÇHC’ye kiraz ihracatının önü açılmıştır.

ÇHC’ye kiraz ihracatı öncesinde AQSIQ yetkilerinden oluşan bir heyet, ihraç edilecek kirazın üretim alanlarının seçimi ile paketleme tesislerini yerinde incelemek ve bunların listelerini oluşturmak üzere ülkemize teknik bir ziyaret gerçekleştirecektir.

GTHB web sayfasında yayınlanan “Çin Halk Cumhuriyeti’ne Kiraz İhraç Etmek İsteyen Firmaların Uygulayacakları Prosedürler” ile “Firmalar için Ek Bilgi” dokümanları ekte tarafınıza iletilmektedir. Çin’e kiraz ihraç etmeyen isteyen firmalarda aranacak şartlar detaylı bir şekilde bilahare duyurulacak olup Birliğimiz web sayfasında da yayınlanacaktır.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

Canan AKTAN ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter V.

EK 1: ÇHC’ye Kiraz İhraç Etmek İsteyen Firmaların Uygulayacakları Prosedürler

EK 2: Firmalar için Ek Bilgi