TIR Karnesinin Geçerlilik Süresi

0
378
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.01.2016 tarihli ve 0012960042 sayılı yazısı (TIR Karnesinin Geçerlilik Süresi)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 05.01.2016 tarihli ve 196 sayılı yazısında, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinden (IRU) alınan yazıya atıfla ; 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla verilen TIR Karnelerinin geçerlilik süresinin 60 günden 75 güne yükseltildiği, 1 Ocak 2016 tarihinden önce verilen TIR Karnelerinin geçerlilik süresinin 60 gün olarak kalacağı bildirilmektedir.

Bağlantınız gümrük idarelerinin konuyla ilgili olarak ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Önder GÖÇMEN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri