Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.01.2016 tarihli ve 13104849 sayılı yazısı (Laboratuvar Analizleri)

0
352
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.01.2016 tarihli ve 13104849 sayılı yazısı (Laboratuvar Analizleri)
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı :73773257-109
Konu : Laboratuvar Analizleri
13.01.2016 / 13104849
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 2013/1 sayılı Genelgemiz.

Bilindiği üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 15 inci maddesinin (e) fıkrası ile “Laboratuvarlar kurmak, laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretlerini tahsil etmek ve bu laboratuvarların faaliyetleri için ihtiyaç duyulan tüm giderleri karşılamak.” görevi Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Bu çerçevede, kamu bankaları ile kurumsal tahsilat işlemi oluşturularak Gümrük Yönetmeliğinin 197 inci maddesi belirlenen fiyat tarifesine göre laboratuvarlarda yapılan tahlillerin ücretleri tahsil edilmektedir.

Ancak, Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgiler neticesinde kurumsal tahsilat sistemi vasıtasıyla mükelleflerince bankaya yatırılan tahlil ücretleri için Laboratuvar Müdürlüklerince veri sisteminde ve dekontta beyanname numarası bulunmadığı ve benzeri nedenlere bağlı eşyanın analiz işleminin yapılmak istenilmediği anlaşılmaktadır.

Gümrük Yönetmeliğinin 197 inci Maddesinde “…Yükümlünün talebi üzerine gümrük tarife istatistik pozisyonu belirlenmesine ilişkin olarak istenilen tahlillerden 588 inci maddede belirtilen miktarda tahlil ücreti alınır.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, kurumsal tahsilat programına göre mükelleflerce bankaya yatırılan analiz ücretlerinin gerek yükümlünün talebi üzerine yapılan analizler gerekse üst limiti dolduran ancak yanlış yatırılanlar ve zorunlu nedenle farklı Laboratuvar Müdürlüğüne adına yatırılan tahlil ücretlerinde beyanname numarasının aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

CeyhanYALÇIN
Bakan a.
Daire Başkanı

DAĞITIM:
Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü