Askıya Alma Uygulamasına İlişkin Başvurular

0
300

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan 01 Şubat 2016 tarihli yazı metni aşağıda sunulmaktadır. “Bilindiği üzere, Ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 13 üncü Maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergileri karşılıklı olarak sıfırlanmış olup, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak, tüketici fiyatlarını düşürmek ve yeni iş alanları yaratmak amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB’ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması kararlaştırılan ürünler Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtılmakta, ulusal tarife kontenjanları ise Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu müzakereler sonucunda, bir taraftan sanayimizin ihtiyaç duyduğu hammaddelerin düşük maliyetle temin edilmesine imkân tanınırken, diğer taraftan askıya alma rejimine konu olabilecek hammadde ve yarı mamul üretimimizin zarar görmemesi sağlanmakta ve Gümrük Birliği alanı içerisinde ülkemiz sanayicisinin olası pazar payı kaybına engel olunmaktadır.

 Bu çerçevede, sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye’de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların en geç 15/02/2016 tarihine kadar Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Ekte yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 01/05/2016 tarihine kadar Bakanlığımıza taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

 Ayrıca AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2017 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Mayıs ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/btaadresinde yayımlanacaktır. Bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Bakanlığımıza en geç 01/06/2016 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.”

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:

Bekir Sıddık Kızmaz

Dış Ticaret Uzman Yardımcısı / Assistant Foreign Trade Specialist

T.C. Ekonomi Bakanlığı / Republic of Turkey Ministry of Economy

İthalat Genel Müdürlüğü / DG of Imports

Tel: +90 312 204 77 67 / Fax: +90 312 212 8765

İlgili Dosyalar

Dosya Adı Dosya Boyutu
Guncel-V-Sayili-Liste.pdf 2.403,50 KB İndir

 

 

http://www.akib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-askiya-alma-uygulamasina-iliskin-basvurular-hk.html