Gümrük Müşavirliği Firmalarının Ortaklık Yapısı

0
815
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.02.2016 tarihli 13849403 sayılı yazısı (Gümrük Müşavirliği Firmalarının ortaklık yapısı)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 82858591-161.02.01
Konu : Gümrük Müşavirliği Firmalarının ortaklık yapısı
DAĞITIM YERLERİNE

22.01.2016 tarih ve 29601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesinin altıncı fıkrasına “Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişiler, gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilerde ortak olamayacakları gibi, yönetim organında da görev alamazlar. Ayrıca, gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları dışındaki kişilere gümrük müşavirliği işlemleri ile sınırlı da olsa şirketi temsil ve ilzam yetkisi verilemez.” düzenlemesi ilave edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen dilekçelerden, söz konusu düzenlemenin mevcut gümrük müşavirliği firmalarına uygulanıp uygulanmayacağı konusunda tereddüt edildiği anlaşılmıştır.

13.02.2016 tarih ve 29623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile Yönetmeliğe eklenen Geçici 8 inci maddede “Gümrük müşavirliği yapacak olan tüzel kişilerce, 563 üncü maddenin altıncı fıkrası ile belirlenen ortaklık ve yönetim yapısına en geç altı ay içerisinde uyum sağlanır.” Düzenlemesine yer verilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Yakup SEFER
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı