ABD Tarafından Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir Çelikten Tüp ve Borular İthalatına Karşı Uygulanan Anti Damping Önlemine Yönelik Başlatılan İdari Gözden Geçirme Soruşturmasının Ön Kararı Açıklanmıştır

0
341

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “ Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular” (7306.61 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı 2008 yılından bu yana uygulanmakta olan anti-damping önlemine ilişkin olarak ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından 1 Mayıs 2014 – 30 Nisan 2015 dönemi için açılan idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmasının ön kararı 12 Şubat 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış olup soruşturmaya taraf tek firmamız için damping marjı % 0 olarak tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamındaki nihai karar ön kararın açıklanma tarihinden itibaren 120 gün içerisinde açıklanacak olup söz konusu nihai kararın da ön karara paralel olması durumunda ABD mevzuatı uyarınca söz konusu firmamızca mezkur dönemde yapılmış olan ihracat herhangi bir anti-damping önlemine maruz kalmayacaktır.

kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr