Avustralya Gıda Standartlarına Aykırı Ürünlerin İhracatı

0
367

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 22.02.2016 tarihli bir yazıda özetle;Sidney Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nden alınan bir yazıda, bir örneği EK’te gönderilen Avustralya Tarım Bakanlığı İthal Gıda Biriminin Bildirimine atfen, Türkiye’de yerleşik bir firma tarafından üretilen ve Avustralya’ya ihraç edilen Antep fıstığı içi ürününde İthal Gıda Denetim Sistemi uyarınca yapılan denetimlerde aflatoksin tespit edildiğinin belirtildiği,

Avustralya Gıda Standardı (NUT 05/2014) kapsamında aflatoksinin üst sınırı olarak belirlenen miktarın yaklaşık on katının ihraç fıstıklarda tespit edildiği ifade edilen bildirimde, ürünlerin insan sağlığı ve güvenliği açısından “Riskli Gıdalar” kategorisinde değerlendirildiği, bu çerçevede Avustralya gıda standartlarına uyum saplayıncaya dek söz konusu ürünün ülkemizden ithalatında %100 inceleme yapılacağının belirtildiği, anılan standartlara http:www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/peanuts adresinden erişmenin mümkün olduğu,

Ataşeliğin anılan yazısında devamla, Avustralya’nın bir ada ülkesi olması dolayısıyla insan sağlığı, can ve mal güvenliği, tüketicinin ve çevrenin korunması gibi konularda titiz davrandığı ve karantina ve risk analizine dayalı ürün güvenliği kontrolleri gerçekleştirdiğinin, belirlenen standartları aşamayan ürünlerin hem ülkemiz imajını zedelediğinin hem de aynı üründe diğer ihracatçıların da ilave gümrük denetimlerine maruz kalmasına yol açtığının vurgulandığı

lgili Dosyalar

Dosya Adı Dosya Boyutu
bildiri.pdf 77,24 KB İndir

kaynak: http://www.iib.org.tr