4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 9/5. maddesine istinaden 2016 yılı Ocak ve Şubat ayları itibariyle iptaline karar verilen Bağlayıcı Tarife Bilgileri şunlardır:

0
311

TR160000150028, TR340000150053, TR340000150131, TR340000150130, TR330000150003, TR340000140197, TR340000120226, TR340000120227, TR340000140045, TR340000140046, TR340000140047, TR340000140059, TR340000140060, TR340000140061, TR340000140062, TR340000140063, TR340000140064 ve TR350000110011