Toluen ve Ksilen İthalatı Yapan Firmaların Dikkatine

0
393

Yönetmeliğin 333. Maddesine eklenen fıkra ile, aynı maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin “Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.”aşağıdaki kriterleri taşıyan firmalar için uygulanmayacağı belirtilmiştir:

“Toluen ve Ksilen İthalatı Yapan Firmaların Dikkatine,”