AB/Anti-Damping Soruşturması

0
360

“Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ‘Aspartam” (2924.29.98 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında %55,4 ve %59,4 oranları arasında değişen geçici önlem tatbik edilmesine karar verilmiş olup

konuya ilişkin 26 Şubat 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.050.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:2016:050:TOC internet adresinden ulaşılabilmektedir.” Söz konusu gelişmenin ilgili firmalara, bu durumun ülkemize bahse konu ürünün AB’ye ihracatında Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği hususunda bilgilerinizi rica ederim.

KAYNAK: http://www.akib.org.tr