Antrepoya Alınan Riskli Eşya hk.

0
630
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.03.2016 tarihli ve 14476284 sayılı yazısı (Antrepoya Alınan Riskli Eşya hk.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 40216608-131.99

Konu: Antrepoya Alınan Riskli Eşya

11.03.2016 / 14476284

DAĞITIM YERLERİNE

Antrepolara alınan eşya ile ilgili olarak mevzuat ihlallerinin önlenmesi amacıyla, riskli eşyanın ilgili gümrük müdürlüğü ve bölge müdürlüğüne eş zamanlı olarak haber verilmesi hususuna ilişkin Bakanlığımızca yapılan düzenleme uyarınca; antrepoya riskli bir eşya konulduğunda ilgili bölge müdürlüğü ve gümrük müdürlüğüne eş zamanlı olarak e-posta yoluyla bildirim yapılması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, bağlantınız gümrük müdürlükleri denetimi altındaki antrepolara, Gümrük Yönetmeliği’nin 213 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen yüksek kaçakçılık riski içeren eşya ile Bakanlık Makamının 5/2/2016 tarihli ve 13483369 sayılı Onayında yer alan eşya konulduğunda, eş zamanlı olarak Bölge Müdürlüğünüz ve bağlantı gümrük müdürlüklerinize e-posta bildirimi yapılacak olup, söz konusu eşyanın gümrük işlemleri ile ilgili olarak daha dikkatli olunması, ilgili personelin konu hakkında bilgilendirilerek gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri