0
274
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun – 6679 (16.03.2016 t. 29655 s. R.G.)

Kanun No. 6679

Kabul Tarihi: 25/2/2016

MADDE 1- (1) 15 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini bakanlar Kurulu yürütür.

15/03/2016