Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hk.

0
386

Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği üzere, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 02 Mart 2016 tarih 14281143 sayılı yazısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 230uncu maddesi hakkında Derneklerimizin görüşü istenmiştir.

Söz konusu Kanun Tasarısı maddesi hakkında Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak “Gümrük Müşavirleri Odası ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği şeklinde Meslek Kanununun yasalaşmasına kadar 4458 sayılı Gümrük Kanununda mevcut geçici 6ıncı maddesinin olduğu şekilde korunması” görüşümüz 09 Mart 2016 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur.

Türk Ticaret ve Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’nın 55 maddelik ekteki gerekçeli taslağı bazı sivil toplum kuruluşlarına dağıtım yapılarak görüş sorulduğu öğrenilmiştir.

Meslek temsilcileri olarak Gümrük Müşavirleri Odası ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanunu çıkarılıncaya kadar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici 6ıncı maddesinin aynen korunması yönündeki irademiz devam etmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla

                                                                          
Aslıhan ÇELEBİ                                                     Orhan KATTAŞ
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği                  Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı                                        Yönetim Kurulu Başkanı
                                                     
Serdar KESKİN                                                      Taşkın DALAY
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği            İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı                                        Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin SARIDAĞ
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Eki;

TÜRK TİCARET KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK