Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları (Seri No: 3)

0
349

22 Mart 2016 Tarihli ve 29661 Sayılı Resmî Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3)