DİİB Kapsamı C Şekeri Tahsisatı

0
368

Bilindiği üzere, imalatçı-ihracatçıların şekerli mamul ihracatının gerçekleşmesini müteakip, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda 1701.99.10.00.11 GTİP’de yer alan “kristal şeker”, Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithal edileceği gibi, Kurumumuza İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ çerçevesinde Tahsisat Belgesi Başvurusunda da bulunulabilmekte idi.

Bu defa, adı geçen Bakanlıktan alınan yazıda, özetle, ithal kalemleri arasında 1701.99.10.00.11 GTİP kodlu “Kristal Şeker” hammaddesi bulunan Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaların, C Şekeri hak ediş taleplerine ilişkin işlemlerin, (halihazırda İhracatçı Birliklerinde değerlendirilmekte olanlar dahil) Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince/Grup Başkanlıklarınca yerine getirilmesi gerekmektedir”, denilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu talimat gereği, ithal kalemleri arasında 1701.99.10.00.11 GTİP kodlu “Kristal Şeker” hammaddesi bulunan Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaların nezdimizde bulunan C Şekeri hak ediş müracaatı dosyalarının, Genel Sekreterliğimizden geri teslim alınarak, müracaatın, mezkur Ekonomi Bakanlığına Bölge Müdürlüklerine gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”

KAYNAK: hhttp://www.akib.org.tr