Geçici İthalat İzinleri “Tek Pencere Sistemi” !! Tek Pencere Sistemi Geçici İthalat İzni Yükümlü Kılavuzu !!

0
661

Geçici İthalat İzinleri 19/04/2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-başvuru uygulaması kapsamında alınacak olup,

Tek Pencere Portal Sistemi https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere üzerinden yapılacak geçici ithalat izin başvurularına ilişkin işlemler memur işlemleri kılavuzunda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

Geçici ithalat izin başvuruları aşağıda yer alan “Tek Pencere Sistemi Geçici İthalat İzni Yükümlü Kılavuzu” dikkate alınarak doldurulabilir.

Tek Pencere Sistemi Geçici İthalat İzni Yükümlü Kılavuzu