Mozambik Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında prosedürünü tamamladığı hk.

0
396
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 24.04.2016 tarih ve 15438433 sayılı yazısı (Mozambik Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında prosedürünü tamamladığı hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Sayı :16934678-163.01
Konu :GTS-Mozambik
24.04.2016 / 15438433
DAĞITIM YERLERİNE

Ülkemiz tarafından en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelere tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki tercihli rejim çerçevesinde uygulanacak vergi oranları ile anılan rejimden yararlanabilecek ülkeler İthalat Rejim Kararıyla belirlenmekte olup; söz konusu rejim kapsamında geçerli olan menşe kuralları 2014/7064 sayılı Kararnamenin eki “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar”la düzenlenmektedir. Anılan Kararın 31. maddesinde yer verilen koşulları karşılayan ülkeler GTS rejiminden fiilen faydalanabilmektedir.

Bakanlığımıza 22 Mart 2016 tarihinde intikal eden yazıyla Mozambik GTS rejiminden fiilen faydalanmak için gerekli koşulları karşılamıştır. Bu çerçevede, 15 Ekim 2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinin (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1) güncellenmesi için Genel Müdürlüğümüzce bir örneği ilişikte gönderilen taslak Tebliğ metni Başbakanlığa sevk edilmiştir.

Söz konusu taslak Tebliğin geçerlilik tarihi olarak Mozambik’in ülkemizin GTS rejiminden fiilen fayadalanabilmesi için gerekli şartları yerine getirdiği tarih olan 22 Mart 2016 tarihi belirlenmiş olup anılan tarihten Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar geçen sürede Mozambik menşeli eşyanın ithalatında, 2014/7064 sayılı Kararname eki “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar” kapsamında geçerli bir Form A Menşe Belgesinin ibraz edilmesi halinde İthalat Rejimi Kararı’na ek listelerde GTS ülkeleri için geçerli olan tavizli vergi oranı ile “Diğer Ülkeler” sütunundaki vergi oranı arasındaki farka tekabül eden vergi meblağı karşılığı olarak nakit teminat veya teminat mektubu alınması ve alınmış olan teminatın Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından iade edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Bilgileri ile gereğini arz/rica ederim.

Hasan KÖSEOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: 1 Adet Tebliğ Taslağı

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine Gümrükler Genel Müdürlüğüne