2015 Gümrük Müşaviri Yardımcılığı Sınavını Kazananların Hazırlayacağı Belgeler

0
709

 

Değerli Üyelerimiz;

Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 20.04.2016 tarih ve 15421119 sayılı yazılarında, 26.12.2015 tarihinde yapılan 2015 yılı Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavını Kazanan adayların izin belgesi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin dosyalarında yer alması gereken belge ve bilgiler bildirilmiştir.

Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavını kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri iki (2) takım halinde düzenleyerek ekte gönderilen dilekçe ile Derneğimize 08.05.2016 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgi ve Gereğini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu

Adayların Dosyalarında Yer Alması Gereken Belgeler;

  • Dilekçe (2 Adet)
  • Sınavda aldığı puana ilişkin belge (2 Adet)
  • Okul Mezuniyetine ilişkin Diploma Örneği (2 Adet)
  • TC Kimliği numarası esas alınarak alınmış Adli Sicil Arşiv kaydının bulunup bulunmadığına dair belge (2 Adet)
  • SGK’dan alınmış İşveren İşyeri Sicil bilgilerini içeren belge (SGK’ya dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır.) (2 Adet)
  • SGK’dan alınmış Sigortalı Hizmet Süresini gösterir belge (SGK’ya dilekçe ile müracaat edilerek yazışma kurallarına uygun olarak alınacaktır.) (2 Adet)

EKLER;

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.04.2016 tarih ve 15421119 sayılı yazısı

Komisyona Verilecek Dilekçe Örneği 

2015 Ön Kayıt Başvuru Formu

SGK’dan alınacak  İşveren İşyeri Sicil bilgileri ve Sigortalı Hizmet Süresini gösterir belge için dilekçe örneği